ראשי המכון אצל האדמו"ר מצאנז שליט"א

ראשי מכון "יד אריה", בראשות הרב אברהם ברנשטיין שי', התקבלו לברכה אצל האדמו"ר מצאנז שליט"א במעונו בקרית צאנז בנתניה